(Pülümür Haber)

(E) TRT Türk Halk Müziği  Sanatçısı Süleyman Yıldız’ın kaleme aldığı, “Seyyid Kureyş Kureyşan Ocağı ve Alevîlik” kitabının genişletilmiş 2. baskısı yayımlandı. İmam Rıza Dergâhı Yayınları tarafından yayımlanan kitapta, Seyyid Kureyş ve Kureyşan ocağının tarihçesi,  12 talip aşireti ile Anadolu’ya gelişleri ve yaşadıkları topraklar üzerindeki dağılımıyla ilgili bilgilere yer  veriliyor.  

Seyyid Kureyş Kureyşan Ocağı ve Alevîlik, İmam Rıza Dergâhı Yayınları. 2024.

(E) TRT THM  Sanatçısı Süleyman Yıldız’ın uzun araştırmalar sonucu kaleme aldığı Seyyid Kureyş Kureyşan Ocağı ve Alevîlik   kitabının genişletilmiş 2. baskısı yayımlandı.

İmam Rıza Dergâhı Yayınları tarafından yayımlanan kitapta, Seyyid Kureyş ve Kureyşan ocağının tarihçesi, 12 talip aşireti ile Anadolu’ya gelişleri ve yaşadıkları topraklar üzerindeki dağılımıyla ilgili bilgilere yer  veriliyor.  

Kitabın tanıtım yazısında şu ifadelere yer veriliyor:

Bu kitap çalışmasında özellikle Aleviler için büyük öneme sahip olan Seyyid Kureyş ve Kureyşan ocağının tarihçesi, on iki talip aşireti ile Anadolu’ya gelişleri ve yaşadıkları topraklar üzerindeki dağılımı kaleme alınmıştır.

Süleyman Yıldız

Anadolu toprakları ve Horasan coğrafyasındaki önemi, Seyyid Kureyş atalarının Anadolu’ya gelişleri ile yerleşim yerleri, doğduğu ver, dağıldıkları kaza, köy ve yerleşkeler ve Anadolu Aleviliğindeki önemi vurgulanmıştır. Üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen, ilk olarak (H.150)’de adına şecere yazılan Hz. Muhammed Ali’nin pâk neslinden olan ve ayrıca 10. yüzyıl itibariyle devlet yönetimleri tarafından soy geçmişi kayıt altına alınan ve adına şecereler yazılarak tasdik edilen bu yüce pir’in Seyyid Mahmudu’l-Kebir Seyyid Kureyş olduğu anlaşılmış, Alâeddin Keykubat’tan Osmanlı Padişahı ll. Selim’e kadar bütün padişahlarca adına yazılan bu şecerelerin imzalandığı görülmüştür.

Bütün bu gerçek bilgilere rağmen, Seyyid Kureyş ve Kureyşan ocağı şeceresi hakkında haksız ve asılsız iddia da bulunan art niyetli bazı kimselerin bu şecereyi sahiplenme arzuları olduğu da tespit edilmiş, bu şecerenin Varto’ya nasıl götürüldüğü, Cafer Beyazyıldırım’ın eline nasıl geçtiği konusunda delillere ulaşarak görgü tanıklarının ifadelerine kitabımızda yer verilmiştir. Bu kişilerin şecerede bazı kelimelere değişik manalar yükleyerek türettikleri asılsız isimlerle şecereyi kendilerine mal etme çabaları ifşa edildiği gibi, dil bilimcilerin analizleri ile bu şecerenin Seyyid Kureyş’e ve Kureyşan ocağına ait olduğu ispatlanarak akıl ve vicdan sahiplerine havale edilmiştir.

Çünkü bu gerçekleri bilmeyen bu ikrarı ve bu yolu süremez, bu soy ile ikrar evladı olmayan talip de Alevi olamaz düşüncesiyle Hz. Muhammed-Ali soyunu, yolunu inançsal derinliğini, bu pak neslin, ikrarıyla birlikte kültürel derinliğini, şeceresini, inanç ve itikadını araştırıp, tüm gerçekleri ile ortaya koymaya çalıştık. Bu sebeple Aleviyim diyerek Hakk Muhammed Ali yolunu sürenlerin, Anadolu’ya Seyyid Kureyş ailesi ile birlikte gelen on iki Alevi talip aşiret misali, bugün özüne dönerek Seyyid Kureyş ikrarı ile yolunu sürmeleri için, Seyyid Kureyş ve Kureyşanlıları bütün detayları ile berrak su misali damla damla anlatmaya çalıştık. Yolumuz daim, yolcuları kaim ola. Hakk Muhammed Ali yar ve yardımcınız olsun. Aşk ile …

Sipariş için: 0536 714 42 82 & 0537 887 79 77

https://www.imamrizadergahiyayinlari.com/seyyid-kureys…

(Pülümür Haber, 14 Haziran 2024)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir