PÜLÜMÜR ÇAYI’NDA ON ÜÇ BALIK TÜRÜ YAŞIYOR

Paylaş


Munzur Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Osman Serdar, Pülümür Çayı’nda yaşayan balık türlerini araştırdı. Araştırma, çayda balık çeşitliliğini ortaya koydu.
Birkaç balık türünün yaşadığı sanılan Pülümür Çayı’nda çok sayıda balığın yaşadığı öğrenildi. Dr. Serdar’ın yaptığı araştırmaya göre, Pülümür Çayı’nda 13 balık türü yaşıyor:
Salmo trutta macrostigma (Alabalık), Acanthobrama marmid,  Alburnoides bipunctatus (Tahta balığı), Barbus lacerta, Capoeta trutta (Kum balığı),  Capoeta umbla (Karabalık), Chondrostoma regium, Cyprinus carpio carpio (Sazan), Squalius cephalus (Tatlı su kefali), Oxynoemacheilus angorae, Chalcarburnus mossulensis (Gümüş balığı), Barbus plebejus escherichi, Glyptothorax kurdistanicus (Kaya balığı veya köpek balığı).

Pülümür Vadisi’nden akarak Munzur’a kavuşan Pülümür Çayı


Paylaş
error: Content is protected !!